MoedigNl.nl

 

Bij ons geen politieke correctheid,

wel zeggen waar het op staat. (Website in opbouw.)

 

Ons ontwerp verkiezingsprogramma Waterschapsverkiezingen. 

WIJ GAAN MEEDOEN AAN DE WATERSCHAP VERKIEZINGEN VAN 20 MAART 2019.
Waterschap Hollandse Delta is al zeker. Tot 1 januari kunt u zich nog aanmelden als u op de kieslijst wil.

(Met de andere waterschappen zijn wij bezig.)

Hierbij ons ontwerp Verkiezingsprogramma. 

U kunt ons laten weten wat U er van vindt op: info@moedignl.nl (2 x nl).

 

Bestuurslaag Waterschap opheffen.

Een waterschap is bij wet op afstand gezet van de rijks- en provincieoverheid. Het is een z.g. zelfstandig bestuursorgaan met eigen bestuur, gebouwen, faciliteiten en personeel.
Maar waterschappen hebben een eigen parlement met getrapte vertegenwoordigers van diverse geledingen, zoals boeren, burgers, etc.
Dat parlement moet bestuur en directie controleren. Daarmee onttrekt een waterschap zich volledig aan het nationale parlement of aan provinciale staten.

Dit kost extra geld en is niet nodig.
Een waterschap heeft een belangrijke taak in de waterhuishouding.
Maar gemeenten en provincie hebben daar ook taken, en het Rijk via Rijkswaterstaat.

Zo zijn er vier (4) overheden die wegen beheren. Elk rijden ze met hun eigen strooiwagen rond, en maaien het gras op hun eigen stukjes.
Het land is overgeorganiseerd. MoedigNL.NL wil dat de waterschappen hun zelfstandigheid verliezen en opgaan in een centrale orgaan als Rijkswaterstaat.
Ook de provincie en de gemeenten zouden dan taken moeten afstaan. Dat brengt alles in een hand en voorkomt dubbele inspecties en overlegstructuren.
Ook voorkomt het doublures bij materieel en personeel.
Verder valt Rijkswaterstaat onder de parlementaire controle van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft de meeste mogelijkheden om zaken te controleren. Dus dan kan gelijk de controle verbeteren.

MoedigNL.NL pleit dus voor eenvoudiger organisatie, afschaffing van waterschap parlement, goedkopere uitvoering en reorganisatie van de verschillende diensten op gebied van waterbeheer.

De gebouwen kunnen regionale kantoren van de landelijke overheid worden. Dat maakt de landelijke overheid klantvriendelijker. Want er zijn burgers die graag persoonlijk contact met een ambtenaar hebben via een gesprek op kantoor. Dit kan hierdoor beter mogelijk worden gemaakt.

In deze kantoren willen wij dat het principe van de neutrale overheid strikt wordt gehandhaafd.

De overheid vertegenwoordigt het algemeen belang en is geen werkplek of uitlaatklep voor deelbelangen en aparte doelgroepen. Elke voor burgers zichtbare uiting die behoort tot een geloof, cultuur, politieke overtuiging, of deelbelang wordt geweerd uit de overheid. Als burgers te maken krijgen met de overheid, mogen ze er vanuit gaan dat ze worden behandeld op basis van neutraliteit. Ze mogen niet het idee krijgen dat ze worden behandeld op basis van de normen en waarden van een onderscheidende groep mensen met een andere culturele, politieke, religieuze of ideologische achtergrond. Als je voor de overheid wilt werken accepteer je dat je het algemeen belang uitstraalt.

Bij alle overheden moeten uitingen van religie, politieke overtuiging, of andere meningen zowel op personen als op gebouwen niet zichtbaar zijn. Dit geldt voor alle religies, politieke overtuigingen en andere meningen.

Daarnaast moet iedere burger de maximaal haalbare garantie hebben dat een ambtenaar zich niet in een loyaliteit en/of juridisch conflict bevindt. Daarvoor vindt MoedigNL.NL het nodig dat elke ambtenaar uitsluitend het Nederlands paspoort heeft.

Dat kan niet in een keer, maar daar moeten we naar toe werken.

 

Wat levert het op?
De club waar alle waterschappen bij zijn aangesloten, de Unie van waterschappen (UWV), geeft zelf toe dat opheffen van het waterschap elk jaar weer EUR 23.000.000,00 (23 miljoen) oplevert.
Overigens spreken andere bronnen van iets van jaarlijks EUR 300.000.000,00 (300 miljoen).

Daarnaast kan iedereen bedenken dat het makkelijker is als je te maken hebt met minder bestuurslagen, die elk hun eigen regeltjes, formulieren enzovoorts hebben.

Wie wil dat nou?
Het radio 1 programma "Stand.nl" heeft de stelling ´het waterschap moet worden afgeschaft´ op internet gezet. 69 procent (meer dan tweederde) was het hier mee eens.