MoedigNl.nl

 

Bij ons geen politieke correctheid,

wel zeggen waar het op staat. (Website in opbouw.)

Hierbij het concept puntenprogramma.
U kunt meepraten. Ons e-mailadres: info@moedignl.nl (let op: 2 x nl). Hoewel er niet gegarandeerd kan worden dat uw input verwerkt wordt zal daar wel zoveel mogelijk aan worden gedaan.

 

Voorwoord:

De oude kartelpartijen hebben dikke boekwerken als partij programma. Wij vinden dit niet meer van deze tijd. Want wij leven in een tijd van steeds snellere veranderingen, die tegelijkertijd steeds diepgaander worden. 

Wij willen flexibel genoeg zijn om bij de tijd te blijven. Vandaar dat wij een puntenprogramma hebben.

Verder kan bij ons iedereen meepraten.

Onze punten:
1. Zelf bestuurders kiezen
MoedigNL.NL wil dat wij zelf onze minister-president, burgemeester enz. kunnen kiezen.

2. Referendum
Wij willen dat er een bindend referendum wordt ingevoerd. Wij betalen allemaal belasting, waarom mogen wij dan niet allemaal meebeslissen? In Zwitserland kan dit al jaren, waarom niet ook in Nederland? Ergens anders op deze website staat ons plan om een referendum in te voeren in gemeenten waar ze dit nog niet hebben.

3. Geen hoofddoekjes achter de balie
Bij alle overheden moeten uitingen van religie en andere overtuigingen zowel op personen als op gebouwen niet zichtbaar zijn. Dit geldt voor alle religies en overtuigingen.
De overheid vertegenwoordigt het algemeen belang en is geen werkplek of uitlaatklep voor deelbelangen en aparte doelgroepen. Elke voor burgers zichtbare uiting die behoort tot een geloof, cultuur of deelbelang wordt geweerd uit de overheid. Als burgers te maken krijgen met de overheid, mogen ze er vanuit gaan dat ze worden behandeld op basis van neutraliteit. Ze mogen niet het idee krijgen dat ze worden behandeld op basis van de normen en waarden van een onderscheidende groep mensen met een andere culturele, religieuze of ideologische achtergrond. Als je voor de overheid wilt werken accepteer je dat je het algemeen belang uitstraalt.

4. Hondentoiletten
In vele gemeenten is met borden aangegeven waar de hondenpoep niet hoeft te worden opgeruimd. Telkens kleinere stukken op loopafstand te bereiken. Hierbij moeten ook stukken blijven waar het opruimen wel verplicht blijft. Zodat een ieder die bijvoorbeeld langs de sloot wil vissen dit ook zonder overlast kan doen.

5. Geen hoge windmolens
Het is niet goed te voorspellen hoeveel het waait en wanneer. Verder zit er weinig energie in 1 liter wind. MoedigNL.NL vindt het beter om energie uit stromend water te halen. Het is veel beter te voorspellen hoeveel water per minuut zich zal gaan verplaatsen. Verder verplaatst water zich veel regelmatiger dan wind. Dus moet er beter gekeken worden naar de mogelijkheden om hier elektriciteit uit te halen. Door de snelle technologische ontwikkelingen wordt er steeds meer mogelijk met energie uit daglicht, aardwarmte en noem maar op. Ook daar moet goed naar gekeken worden.
Als iemand privé een windmolen wil neerzetten die anderen niet hindert, bijvoorbeeld op het dak van het huis, dan zijn wij hier niet tegen.

6. Vrije plakplaatsen
Er moeten borden komen waarop iedereen niet commercieel posters kan plakken. Uiteraard moeten hierbij naast de wettelijke regels, ook de normale fatsoensregels worden nageleefd.
Vele gemeenten hebben deze borden al, Ridderkerks Belang wil dit ook in ons Ridderkerk.
Op een deel van dergelijke borden moet ruimte worden gereserveerd voor mededelingen van de gemeente en organisaties die daar speciale toestemming voor hebben, zoals bij voorbeeld de buurtpreventie.

7. Coalitieakkoord eerst voorleggen aan het volk
Iedereen die zijn stem uitbrengt doet dit op een partij die van alles belooft. Een paar van die partijen komen in de regering (coalitie). Deze partijen maken een plan voor de komende vier jaar (coalitieakkoord).
Maar kan de meerderheid van het volk met dit coalitieakkoord leven?
MoedigNL.NL vind dat iedereen die mag stemmen bij de verkiezingen, voor of tegen het coalitieakkoord moet kunnen stemmen. 

 

8. Vereenvoudiging Nederlandse taal (schrijven)

De Nederlandse Taalunie moet de opdracht krijgen om het schrijven van de Nederlandse taal te vereenvoudigen.
Deze organisatie werd in 1980 opgericht door de Nederlandse en Belgische overheden ten behoeve van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in Nederland en Vlaanderen.
Deze Taalunie zou dus de opdracht moeten krijgen een plan 'vereenvoudiging Nederlandse taal (schrijven)' te maken.

 

9. Afschaffen wintertijd
Nu moeten de klokken 2 x per jaar verzet worden. Een hoop gedoe dat meer nadelen dan voordelen oplevert.
Wat ons betreft stoppen we hiermee in de zomertijd. Dus als het zomertijd is dan ophouden met het systeem van wintertijd/zomertijd.


10. Fors meer belasting op tabak

Dat geld besteden aan betere controles ook buiten de tabaks -wereld.


11. Opheffen overheids-radiozender NPO '3FM'

Ze trekken reclamegelden uit de markt. Dit geld zal naar de commerciële pop-muziek stations moeten gaan. Want hoe meer de commerciële verdienen, hoe meer belastinginkomsten voor de overheid. (Daarnaast slokt de NPO ook nog subsidiegeld op, waarvan er misschien ook nog euro's naar '3FM' gaan.)


12. Toezichthouder moeten hogere boetes kunnen opleggen

Het extra geld dat dit oplevert gebruiken om het toezicht te verbeteren.


13. Extra belasting op legaal gokken

Het geld dat dit oplevert gebruiken voor beter toezicht op diegenen die in schuldsaneringen of hulpverlening met andermans geld omgaan.


14. De NUTS-Functie van de banken nationaliseren

Dus dat er een bank van de overheid komt waar je je betaalrekening kan hebben. Dan is dat geld altijd veilig voor een bankencrisis. Want de staat staat er achter. Op die rekening kan je rente krijgen die maximaal gelijk is aan de consumentenprijsindex zoals berekend door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

 

15. Bestuurslaag Waterschap opheffen.

Een waterschap is bij wet op afstand gezet van de rijks- en provincieoverheid. Het is een z.g. zelfstandig bestuursorgaan met eigen bestuur, gebouwen, faciliteiten en personeel.
Maar waterschappen hebben sinds niet al te lange tijd een eigen parlement met getrapte vertegenwoordigers van diverse geledingen, zoals boeren, burgers, etc.
Dat parlement moet bestuur en directie controleren. Daarmee onttrekt een waterschap zich volledig aan het parlement of aan provinciale staten. Dit kost extra geld en is niet nodig.
Een waterschap heeft een belangrijke taak in de waterhuishouding in een land, dijken, afvoer van water, etc.
Maar gemeenten en provincie hebben daar ook taken en het Rijk via Rijkswaterstaat.
Zo zijn er vier (4) overheden die wegen beheren. Elk rijden ze met hun eigen strooiwagen rond, maaien het gras op hun eigen stukjes.
Het land is overgeorganiseerd. MoedigNL.NL wil dat de waterschappen hun zelfstandigheid verliezen en opgaan in een centrale orgaan als Rijkswaterstaat.
Ook de provincie en de gemeenten zouden dan taken moeten afstaan. Dat brengt alles in een hand en voorkomt dubbele inspecties en overlegstructuren,
doublures bij materieel en personeel.
Een ander probleem is dat controle door het parlement niet bestaat en dat er nogal goudgerande projecten worden uitgevoerd in naam van de veiligheid.
Dat kan veel goedkoper.
Nu kan Rijkswaterstaat te groot worden door deze toevoeging en Rijkswaterstaat is ook al zo´n zelfstandig bestuursorgaan waar door de complexiteit het parlement weinig grip op heeft.
Zouden we die dienst dan niet splitsen in een rijksdienst voor waterzaken en een voor vervoerszaken op de weg. Die twee zaken hebben toch weinig met elkaar vandoen.
De diensten zouden dan in het parlement verantwoording moeten afleggen over begroting en jaarverslag en de minister moet dat beleid verdedigen.
Zo hebben we ook een aparte dienst voor vervoer door de lucht.
MoedigNL.NL pleit dus voor eenvoudiger organisatie, afschaffing van waterschap parlement, goedkopere uitvoering en reorganisatie van de verschillende diensten op gebied van waterbeheer.
Dat kan niet in een keer, maar daar moeten we naar toe werken.

Wat levert het op?
De club waar alle waterschappen bij zijn aangesloten, de Unie van waterschappen (UWV), geeft zelf toe dat opheffen van het waterschap elk jaar weer EUR 23.000.000,00 (23 miljoen) oplevert.
Overigens spreken andere bronnen van iets van jaarlijks EUR 300.000.000,00 (300 miljoen).

Daarnaast kan iedereen bedenken dat het makkelijker is als je te maken hebt met minder bestuurslagen, die elk hun eigen regeltjes, formulieren enzovoorts hebben.

Wie wil dat nou? 
Het radio 1 programma "Stand.nl" heeft de stelling ´het waterschap moet worden afgeschaft´ op internet gezet. 69 procent (meer dan tweederde) was het hier mee eens.

 

16. Meer vrijheid van meningsuiting.
Uiteraard moet oproepen tot geweld en dergelijke verboden blijven.
Hieronder het wetvoorstel dat is ingediend door het Tweede Kamerlid van Klaveren van de Groep Bontes/van Klaveren, beter bekend als VoorNederland (VNL). (Na de laatste Tweede Kamerverkiezingen is zowel de groep als de partij opgeheven.)

Wij vind dit een prima wetsvoorstel. Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34051/kst-34051-5?resultIndex=4&sorttype=1&sortorder=4 

 

17. Stop de politieke macht van top-ambtenaren.

Om te zorgen dat de slagvaardigheid van de ministers (en ook de wethouders) toeneemt, wordt de top van het ambtelijk apparaat automatisch ontslagen als de zittende minister of wethouder verdwijnt. Een nieuwe minister of wethouder bepaalt of ze worden herbenoemd.

(Wij bedanken Trots op Nederland dat wij dit punt hebben mogen overnemen.)

 

18. Eerlijker donorwet.

Wij willen een andere donorwet. Laat iemand die zelf donor is voorrang hebben als hij/zij zelf een orgaan nodig heeft. 


19. De EU moet terug naar de EEG.


20. (Zie punt 19) En daarna moet de EEG zo snel mogelijk een eigen ratingbureau oprichten, om de macht van deze privé bureaus kleiner te maken. 

Zie: https://www.rtlz.nl/algemeen/economie/video/4464471/de-macht-van-kredietbeoordelaars?fbclid=IwAR1ZttrbnIaMZ8Ia9Nl10sdLbBsXtVy8dRcUU4639s-0tA66CNHmd7Bzhqw

 

21. Een minister moet zelf staatssecretarissen op zijn minister kunnen aanstellen.

Deze staatssecretarissen krijgen duidelijke targets. Target niet gehaald dan staatssecretaris weg.

 

 

Partijprogramma